HK8523

3.000 VNĐ

Thiệp dạng túi ngang, xanh ép kim xanh, kích thước 22.3×10

Danh mục: