HK8515

3.500 VNĐ

Xanh ép kim bạc, kích thước 22.3×10