HK8513

3.100 VNĐ

Trắng ép kim đỏ, kích thước 22.3×10