HK8512

3.200 VNĐ

Đỏ nhung ép kim bạc, kích thước 22.3×10