HK8511

3.200 VNĐ

Đỏ nhung ép kim vàng, kích thước 22.3×10