HK8421

3.100 VNĐ

Xanh ép kim bạc, kích thước 18.5×12.5