HK8441

2.900 VNĐ

Hồng ép kim tím, kích thước 22×10