HK8403

3.200 VNĐ

Đỏ nhung ép kim xanh, kích thước 22×10