HK8402

3.000 VNĐ

Hồng ép kim vàng, kích thước 22×10