1405 Đỏ

3.600 VNĐ

Mô tả

Nơ phía ngoài và dây cột lót bán riêng theo yêu cầu của khách hàng, dây cột lót giá 100đ , nơ giá 700đ